F. H. Kasini

  • zwrot vatd.jpg
  • 2.jpg
  • 1.jpg

Gwarancja

REKLAMACJA

 

Sprzedawane nowe produkty w naszym sklepie posiadają 24 miesięczna gwarancje dla osób fizycznych i Firm

W  przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na  podstawie art. 558 § 1 k.c. niniejszym ograniczamy  odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i  prawne rzeczy, także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

Sprzedawca  ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z  postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.). 

Jesteśmy  sklepem i pośredniczymy w naprawach gwarancyjnych - bazujemy na opinii  ekspertów z serwisów producenta. Od momentu zauważenia usterki prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniem wady.

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy  stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem  żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.  Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,  przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego  reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Konto bankowe: 84 2490 0005 0000 4500 2839 3870
Design by KMprojekt.pl