F. H. Kasini

 • zwrot vatd.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg

Reklamacje i zwroty

 

 1. Wszystkie produkty znajdujące się na stronie sklepu objęte są gwarancją producenta.
 1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub udzielonej gwarancji.
 1. W wypadku wykrycia wady lub usterki objętej gwarancją, produkt z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz opisem przyczyny reklamacji należy odesłać na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej lub na adres sklepu po uprzednim kontakcie z obsługą sklepu w celu uzyskania wszelkich informacji o sposobie reklamowania danego produktu. Zasady postępowania reklamacyjnego przebiegają w różny sposób w zależności od producenta.
 1. Jeśli gwarancja nie stanowi inaczej o wyniku reklamacji klient będzie poinformowany w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 1. Koszt przesłania do Sklepu przesyłki ponosi Kupujący. Przesyłki pobraniowe oraz na koszt Sklepu nie będą przyjmowane.
 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z produktu kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie. Można to zrobić tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, nie jest zniszczony. Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadający wartości produktu. Prosimy odesłać towar kompletny wraz ze wszystkimi dokumentami jakie zostały dołączone.
 2. Uprawnienia określone w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W związku z powyższym towary zakupione przez Klientów-Przedsiębiorców (zakup na firmę) nie podlegają zwrotowi bez podania przyczyny.
 1. Nie ma możliwości zwrotu/wymiany towaru uprzednio dostosowanego do wymagań klienta na jego życzenie takie jak np. grawerowanie.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Kupującego na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie.
 2. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiebiorcami na podstawie art.558$ 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialnośc sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
Konto bankowe: 84 2490 0005 0000 4500 2839 3870
Design by KMprojekt.pl